V stavebníctve sa uplatňuje obrovské množstvo materiálov a preto je veľmi dôležité, aby sme dohliadli na to, akým spôsobom ich uplatňujeme, lebo je to veľmi náročné na zdroje. Stavebníctvo zodpovedá asi za 40 % celosvetových emisií CO2. Má to vážny dopad na životné prostredie.

My pracujeme pri stavbách s materiálmi z prírody ako je drevo. Je to materiál budúcnosti. V budúcnosti budú musieť byť všetky stavby stavané tak, aby sa mohli vrátiť do prirodzeného alebo technického kolobehu materiálov. Ten umožňuje dom po skončení jeho životnosti vrátiť buď späť do prírody alebo recyklovať tak, aby sa neznížila kvalita recyklátu. Stavať s rozumným množstvom dreva je dôležité pre budúcnosť.