Ponúkame zateplenie fúkanou izoláciou Isocell:

ISOCELL je tepelná izolácia z celulózových vlákien, ktorá je vyrobená optimálnou recyklačnou metódou z novinového papiera. Základným materiálom pre ISOCELL je teda drevo, ktorého vynikajúce vlastnosti sú známe už po tisícročia. ISOCELL sa vyrába v Rakúsku, v jednom z najmodernejších zariadení v Európe.

Triedený novinový papier sa nahrubo natrhá, zmieša sa s minerálnymi soľami a rozvlákni v mlyne. Takto vytvorené vločky sú odolné proti požiaru ako sú aj odolné proti napadnutiu hmyzom, hlodavcom, plesňou a hnilobou.

Výroba je podrobená cudzej a vlastnej kontrole pre nemecké, rakúske a európske technické schválenie najprísnejšej kvality.

Vločka s dlhým vláknom Vás presvedčí extrémne nízkou tepelnou vodivosťou a odolnosťou proti sadaniu aj u silnejšej izolácie. ISOCELL nie je toxický, neobsahuje žiadne podozrivé látky alebo prísady a je na dotyk mäkký a teplý. Nedráždi kožu, nie je agresívny, a teda je hodnotený ako sympatická izolačná látka.

Odborné podniky ISOCELL s licenciou vyfukujú celulózové vlákna do dutín pomocou špeciálnych vyfúkavacích strojov.

Celulózové vlákna v konštrukcii splstnatejú a vytvorí sa presný izolačný matrac bez škár, odolný proti sadaniu.

Výhody a prednosti:

Najlepšie tepelno - izolačné hodnoty

Nie je to len najnižšia tepelná vodivosť, ktorou sa ISOCELL celulóza vyznačuje. Je známe, že každá izolácia je kvalitná tak, ako je dobrá na svojom najslabšom mieste. Našou celulózovou izoláciou sa vyplnia aj tie najužšie škáry a štrbiny. To je výsledok pre izolačnú dosku, ktorá je bez škár a tepelných mostov.

Tepelný odpor pri hrúbke 100 mm 2,7 m2 . K/W
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,037 W/(m . K)

Vynikajúca tepelná ochrana

Vysoká tepelná kapacita celulózovej izolácie ISOCELL spôsobuje jednoznačne spomalený prestup tepelného toku. Samotné podkrovné miestnosti zostávajú až do noci chladné a vďaka tomu môžete nerušene spať.

Podobne ako pri prepočte U – hodnoty pri tepelnej izolácii, sa dá vypočítať aj tepelná ochrana. Jedná sa o tzv. fázový posun. Fázový posun PHI je časový interval uvedený v hodinách, ktorý potrebuje teplotná vlna, aby sa z obvodovej strany stavby dostala na vnútornú stranu stavby. Čím je väčší fázový posun, tým bude prehriatie budovy pomalšie. Celulóza má fazový posun prestupu tepla až 4,6 hodiny.

Regulácia vlhkosti

ISOCELL celulózová izolácia je schopná, bez toho aby stratila izolačné hodnoty do vlákien prijímať a zároveň rovnomerne vydávať vlhkosť. Táto zvláštna schopnosť pôsobí regulačne na klímu v miestnosti.

Pri sanácii alebo plochých strechách bez zadného vetrania, pôsobí ISOCELL celulóza v stavebnej fyzike ako regulátor vlhkosti. Naviac má na rozdiel od bežných izolačných dosiek podstatne lepšiu vzduchotesnosť a odolnosť proti vetru, predovšetkým u drevostavbách. V podstate prírodné vlastnosti celulózových vlákien v spojení s ISOCELL vyfúkavacou technológiou spĺňajú tie najvyššie nároky a požiadavky na bytovú klímu a úsporu energie.

Vysoká ochrana pred hlukom

Aj v tejto oblasti Vám tesná a bezškárová celulózová izolácia prinesie len výhody. V porovnávacích skúškach s bežnými izolačnými materiálmi boli namerané až o 7 dB lepšie zvukovo izolačné hodnoty.

Vysoká protipožiarna ochrana

Stále častejšie sa ISOCELL celulózová izolácia v porovnaní s inými izolačnými materiálmi osvedčuje aj v oblasti protipožiarnej ochrany. To dokazujú aj prevedené protipožiarne skúšky na stavebných dieloch od F30 do F90.
V klasifikácii EN B-s2-d0 dosiahla ISOCELL celulózová izolácia najvyššie hodnotenie pre horľavé izolačné látky. Požiarne testy, ktoré sa uskutočnili v Ústave pre protipožiarnu techniku a výskum v oblasti bezpečnosti GmbH v Linzi, ako aj vlastné požiarne testy dokazujú ten istý výsledok: ISOCELL celulózová izolácia nehorí. Iba vrchná vrstva zuhoľnatie.

Ekonomické spracovanie

  • Žiadne odrezky
  • Žiadne viacvrstvové pokladanie
  • Rýchle spracovanie
  • Jeden materiál pre všetky použitia a všetky izolačné hrúbky
  • Žiadny problém v skladovaní na stavenisku
  • Žiadne ťahanie sa s materiálom na stavenisku

Oblasti použitia:

Riešenie strechy

Veľkou výhodou celulózy ISOCELL je nielen dobrá izolačná hodnota a rýchle spracovanie, ale tiež vynikajúca tepelná ochrana. Vysoká úložná kapacita celulózovej izolácie ISOCELL má vplyv na výrazné meškanie prieniku vyžiareného slnečného tepla. Najmä podkrovné miestnosti tak zostávajú až dlho do noci príjemne chladné. Izolácia strechy môže byť pritom zhotovená dvoma rôznymi spôsobmi. Zvnútra alebo zvonku.

Riešenie stropov

U žiadnej časti budovy nemožno dosiahnuť pri pomerne nízkych nákladoch tak vysoké úspory energie ako pri strope posledného poschodia. Strop najvyššieho poschodia možno zaizolovať ako pochôdznu plochu s izolačnou stĺpovou konštrukciou WoodyFix alebo ako nepochôdznu plochu (otvorené fúkanie).

Riešenie stien

Riešenie steny s dreveným rámom

Steny s dreveným rámom sa podľa stupňa prefabrikácie plnia celulózovou izoláciou už pri výrobe alebo tiež na mieste.

Celulóza sa tlakom zafúkava do dutín - bez škár a odpadu.

Odborník v tomto prípade pracuje s vyfúkavacími tryskami, ktoré mu umožnia rýchlu a čistú prácu.

Riešenie vnútorná izolácia - RENOCELL

V prípade RENOCELL sa jedná o kapilárnu aktívnu vnútornú izoláciu bez parobrzdy. Vzhľadom k bezškárovému prechodu medzi murivom a izoláciou RENOCELL nedochádza k tvorbe kondenzátu. Tým je chránená (pamiatkovo chránená) stavebná podstata.

Nezaizolované staré stavby sú spojené s vysokými prevádzkovými nákladmi a nepohodlím. U pamiatkovo chránených budov zvyčajne nesmie byť menená vonkajšia fasáda. Tepelná izolácia je teda možná len vo vnútri.

Riešenie akustiky

ISOAKUST - zvukovo izolačná konštrukčná vrstva

Akustická charakteristika priestoru je určená celkovou hladinou akustického tlaku, priamym zvukom a dobou dozvuku. Doba dozvuku je rozhodujúca pre zvučnosť miestnosti. Dlhé doby dozvuku "stierajú" tóny a tie sú potom nezreteľné.

Príliš krátke doby dozvuku vedú k "stlmeniu" miestnosti a potlačeniu ruchu. Pružné celulózové vlákna zvukovo izolačnej vrstvy ISOAKUST skracujú dobu dozvuku. Hovorené slovo alebo hudba sú tak počutelnejšie a zrozumiteľnejšie.