• drevostavba je konštrukcia alebo stavebné dielo, kde hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky vyrobené z dreva
 • hlavný stavebný materiál pre drevostavby ako aj pre možné nadstavby už existujúcich stavieb alebo halových objektov (môže ísť o bytovú výstavbu, ale aj o verejnú, priemyselnú, alebo športové a viacúčelové haly), je spomínané drevo
 • ide o prírodný stavebný materiál, ktorý nepoškodzuje zdravie, a vďaka svojím výborným vlastnostiam a prednostiam získal vynikajúcu povesť v oblasti stavebníctva, overenú mnohými generáciami
 • drevostavba je ekologickým prínosom do stavebníctva napríklad šetrením energií na vykurovanie
 • drevo je zdravotne nezávadný materiál, ktorý reguluje vlhkosť, poskytujúce príjemnú klímu vo všetkých ročných obdobiach
 • drevená konštrukcia pri dôslednom vyhotovení a dôslednom zaizolovaní spĺňa podmienky nízkoenergetickej stavby a pri použití potrebného technického vybavenia spĺňa podmienky pasívneho štandardu
 • pri výstavbe sa na rozdiel od betónových konštrukcií odbúrava mokrý proces výstavby, čo zároveň urýchľuje dobu výstavby, výhodou je okamžitá únosnosť, odbúrava sa doba tuhnutia
 • drevené konštrukcie tiež spĺňajú podmienky pre požiarnu odolnosť podľa stanovenej normy
 • akustické vlastnosti drevených sendvičových konštrukcií sú lepšie ako pri iných konštrukciách
 • drevostavby majú v porovnaní s inými konštrukciami aj tepelno-technické vlastnosti lepšie ako klasické murované konštrukcie, majú vysoký tepelný odpor, čím sa minimalizujú tepelné straty, v zimnom období sa objekt rýchlo vykúri a v lete je dobrým tepelným izolantom
 • krátky čas výstavby
 • možnosť celoročnej výstavby
 • použité stavebné materiáli poskytujú zdravé a príjemné bývanie a sú vhodné aj pre alergikov

Najpoužívanejším typom drevostavieb je drevostavba rámová / stĺpiková konštrukcia / zhotovuje sa priamo na mieste stavby . Konštrukčný systém TWO BY FOUR vznikol na konci 19.storočia v USA . Postupne sa rozšíril do Európy a Austrálii . V preklade 2 x 4 palce čo sa rovná 50 x 100 mm . V súčastnosti sa tieto rozmery stĺpikov zmenili kvôli tepelným , technickým a statickým požiadavkám.