Najpoužívanejším typom drevostavieb je drevostavba rámová / stĺpiková konštrukcia / zhotovuje sa priamo na mieste stavby. Konštrukčný systém TWO BY FOUR vznikol na konci 19.storočia v USA . Postupne sa rozšíril do Európy a Austrálii. V preklade 2 x 4 palce čo sa rovná 50 x 100 mm.  V súčastnosti sa tieto rozmery stĺpikov zmenili kvôli tepelným, technickým a statickým požiadavkám.

Výhody:

  • konštrukcia je pevnejšia
  • väčšia variabilita, vieme reagovať aj na zmeny počas výstavby
  • úspora obostavanej plochy oproti murovanej stavbe
  • nízka energetická náročnosť stavieb
  • krátky čas výstavby
  • možnosť celoročnej výstavby
  • použité stavebné materiály poskytujú zdravé a príjemné bývanie a sú vhodné aj pre alergikov

 

 

Čo je vlastne DREVOSTAVBA?

Drevostavba je konštrukcia alebo stavebné dielo, kde hlavnú nosnú konštrukciu tvoria prvky vyrobené z dreva. Drevená konštrukcia pri dôslednom vyhotovení a dôslednom zaizolovaní spĺňa podmienky nízkoenergetickej stavby a pri použití potrebného technického vybavenia spĺňa podmienky pasívneho štandardu. Je ekologickým prínosom do stavebníctva. Drevo ako stavebný materiál je možný aj pre nadstavby už existujúcich stavieb alebo halových objektov...
Ide o prírodný zdravotne nezávadný stavebný materiál, ktorý nepoškodzuje zdravie, a vďaka svojím výborným vlastnostiam a prednostiam získal vynikajúcu povesť v oblasti stavebníctva, overenú mnohými generáciami. Prekonávajú sa v mnohých smeroch. Reguluje vlhkosť, majú lepšie tepelno-technické vlastnosti, vysoký tepelný odpor, čím sa minimalizujú tepelné straty, poskytujúce príjemnú klímu vo všetkých ročných obdobiach. V zimnom období sa objekt rýchlo vykúri a v lete je dobrým tepelným izolantom.
Pri výstavbe sa na rozdiel od betónových konštrukcií odbúrava mokrý proces výstavby, čo zároveň urýchľuje dobu výstavby. Ďalšou výhodou je okamžitá únosnosť. Odbúrava sa doba tuhnutia. Drevené konštrukcie tiež spĺňajú podmienky pre požiarnu odolnosť podľa stanovenej normy. Taktiež akustické vlastnosti drevených sendvičových konštrukcií sú lepšie ako pri iných konštrukciách.