Konštrukcie

Rez obvodovou stenou

Vrstva

Opis vrstiev od vonkajšej po vnútornú

Hrúbka (mm)

1

Difúzne otvorený omietkový systém

9

2

Drevovláknitá tepelná izolácia ( p = 140 kg/m² )

80

3

Stĺpiky 50/160 stavebné drevo KVH

160

4

Celulózová izolácia ISOCELL

160

5

OSB3 / OSB4

15

6

Laty 40x50 alebo CD profily

40

7

Sadrokartónová alebo sadrovláknitá doska

12,5

stavebná dokumentácia, projekcia, stavebné prvky
konštrukčné hranoly, izolačné materiály