Projekty

Postup zrealizovania vášho rodinného domu

Osobné stretnutie (výber vhodného pozemku, vaše požiadavky na bývanie, finančný rozpočet...)

Vypracovanie návrhu projektu a štúdia + výpočet nákladov na stavbu

Vybavenie stavebného povolenia

Začiatok realizácie rodinného domu

Postupný vývoj vášho sna

Ukončenie realizácie rodinného domu

Kolaudácia